Samtliga produkter har kvalitetssäker konstruktion och följer de senaste rönen inom miljötänk. För oss är det viktigt att anpassa och hitta lösningar efter ert behov. Vi erbjuder alla produkter inom pulverlackeringsindustrin.

Från kompletta linjer för pulver och -våtmålning till enskild utrustning eller delar därav.

Här följer produkter som vi tillverkar

UGN & TORK

Vi är stolta över att kunna tillverka en mängd olika typer av ugnar och torkar. Gemensamt för alla ugnar är att de är mycket väl isolerade och har ett effektivt luftflöde över godset för att få bästa möjliga energiekonomi.

Eftervulkningsugn

Kombinerad tvätt -och tork

INDUSTRITVÄTT -OCH FÖRBEHANDLING

Våra tvätt – och förbehandlingsanläggningar har låg energiförbrukning och mindre vattenförbrukning samtidigt som de resulterar i effektivt förbehandlingsresultat.

TRANSPORTBANOR OCH CONVEYOR

Vi levererar dels egentillverkade transportbanor– och conveyorsystem men också av andra märken. Det viktiga är att få fram ett system som är anpassat till det gods som ska transporteras genom anläggningen.

Conveyor

KYLTUNNEL

En kyltunnel installeras i allmänhet efter ugnen för att kyla ner temperaturen på godset till avplock. Tunneln dimensioneras efter godsstorlek.

PULVERBOX

Vi kan erbjuda både manuella samt automatiska pulverboxar. Dessa finns i standardstorlekar men också specialutföranden för att passa efter behov.

Handpistol

PULVERAPPLICERING

För pulverapplicering har vi både friktionssprutor och elstatssprutor av eget märke. Dessa finns för både handmålning och automatmålning.

Begagnade anläggningar

Vi ser en utveckling inom begagnade anläggningar. Här kan vi vara behjälpliga med införskaffade av begagnat till pulverlackering. En passande anläggning letas upp i Europa som sedan flyttas och installeras i er lokal.