KYLTUNNEL

En kyltunnel installeras i allmänhet efter ugnen för att kyla ner temperaturen på godset till avplock. Tunneln dimensioneras efter godsstorlek.