Tvätt & Förbehandling

Våra tvätt – och förbehandlingsanläggningar har låg energiförbrukning och mindre vattenförbrukning samtidigt som de resulterar i effektivt förbehandlingsresultat.

Förbehandlingsanläggningarna finns i 2-11 stegstvätt. Från ren avfettning till högsta ställda krav för rostskydd.

Förbehandlingslinje, Zink/Mangan fosfatering i 11 steg. Specialanpassad till bilindustrins hårt ställda krav.