Tillverkar inom teknologin för industriell pulverlackering
och ugnsteknik

VILKA VI ÄR

Vi erbjuder innovativa och kundanpassade produkter med kvalitétssäker konstruktion.

Med ett brett utbud kan vi erbjuda både kompletta anläggningar och enheter till den tillverkande industrin. Vi erbjuder tjänster från planering till installation för att undgå mellanhand och för att våra kunder ska känna delaktighet i tillverkningsprocessen.

VI OMBESÖRJER ALLT FRÅN PLANERING TILL INSTALLATION

VI HJÄLPER ER MED DET HÄR...

PLANERING

Alla företag står inför olika utman-ingar. Vi utgår från ert behov och i samråd hittar vi den bästa lösningen för er tillverkning.

PROJEKTERING

För en djupare förståelse för era mål och förutsättningar börjar vi med att kartlägga er nuvarande produktion.

KONSTRUKTION

Konstruktionsritningen sker hos oss och följs upp i samverkan med er.

TILLVERKNING

Med all tillverkning i vår fabrik har vi bättre översikt och kontroll över tillverkningen. Uppföljning sker under hela bearbetningen.

INSTALLATION

Vid leverans erbjuds transport och installation av produkt. Vi tillhandahåller också nermontering av gammal utrustning.

SERVICE

Kontakta oss för support. Vi har lång erfarenhet och kunnig personal som utför service på både egna och andras anläggningar.

Vår marknad sträcker sig förutom Skandinavien
också till övriga Europa och Asien.

Tre anledningar till att arbeta med oss

TRYGGHET

Med över 50 års erfarenhet och kunnig personal kan du känna dig trygg med oss.

ENGAGEMANG & KUNSKAP

Vi drivs av att hitta kundanpas-sade lösningar och går in i varje projekt med stort engagemang.

KVALITÉ

Med stort kvalitetstänk levererar vi innovativa produkter tillämpade för ert anvädningsområde.